תיקיית בסיס ספרים חדשים

ספרים חדשים

ינואר-יוני 2019

ספרים חדשים בספריה
 1. STP Specialty Technical Publishers. Onshore and offshore upstream oil and gas operations.
  רשומה מספר 4522
 2. Oil & Gas UK Wells Forum. Well Decommissioning workgroup. Well decommissioning guidelines.
  רשומה מספר 4771
 3. Oil & Gas UK Wells Forum. Well life cycle integrity workgroup (WLCIG). Well life cycle integrity guidelines.
  רשומה מספר 4770
 4. שטרית, שמעון. הממשלה: הרשות המבצעת. פירוש לחוקי היסוד / בעריכת יצחק זמיר.
  רשומה מספר 4778
 5. חורב, שאול. הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2018/19.
  רשומה מספר 4524
 6. ידין, שרון. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי.
  רשומה מספר 4777
דו"חות חדשים
 1. חקר ימים ואגמים לישראל. דיווח סופי – פרויקט חקר וניטור מדף היבשת.
  רשומה מספר 4786
 2. פינצי, ירון ויואב אבני. הערכת מידת הפעילות הסיסמית של העתקים בנגב – הטמעת שיטה חדשנית המבוססת על ניתוח יציבות של סלעים בשיווי משקל גבולי.
  רשומה מספר 4789
 3. צסרסקי, מיכאל וזהר גבירצמן. הערכה דטרמיניסטית של סיכון סיסמי בצפון ישראל.
  רשומה מספר 4788
 4. Gvirtzman, Zohar. The origin and evolution of the Jonah ridge (Levant Basin): fold, volcano, or horst.
  רשומה מספר 4787
 5. גרוסמן, גרשון, גומיד, חאלד ויגאל עברון. משאבת חום ספיגה להעלאת הטמפרטורה של חום שיורי בדרגה נמוכה.
  רשומה מספר 4794
 6. שגיא, יעל ועדי יורמן. מיפוי העתקים החשודים כפעילים באזורים אורבנים בהתבסס על רעשי רקע: פיתוח שיטה חדשה ומתודולוגיית עבודה.
  רשומה מספר 4792
 7. מורג, נבות, אביגד, דב, הרלבן, יהודית ונדב קדם. שחזור המקור של סדימנטים קלסטיים בצפון ישראל באמצעות גיאוכימיה וגיאוכרונולוגיה של מינרלים כבדים בדגש על זירקון דטריטי.
  רשומה מספר 4791
 8. אליאס, עזרא, חזן, דב ויורי נחמקין. היבטים תרמו-הידראוליים בבטיחות ותכן כורים.
  רשומה מספר 4790
 9. טור, הוגו בנימין ואהוד סיון. גנרטור המבוסס על מנוע בוכנות מפוצל א-סימטרי.
  רשומה מספר 4785
 10. סבאח, עיסאם, בראנסי כרכבי, כיתי, מסאלחה, נידאל וטארק אבו חאמד. תהליך ביולוגי חדשני לשדרוג ביו-גז לאיכות של רשת הולכת גז טבעי או דלק חילופי לתחבורה.
  רשומה מספר 4784
 11. רוזן, בריאן אשלי. פרובסקיטים בעלי צורה מבוקרת כזרז להמרת מתאן.
  רשומה מספר 4783
 12. מר-חיים, אורי. טיפול בר-קיימא בשפכי בתי-בד לייצור אנרגיה חלופית במדינות הים התיכון.
  רשומה מספר 4782
 13. ישראל, משרד האנרגיה, רשות גז טבעי. סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי : 2018.
  רשומה מספר 4793
 14. IEA wind Technology Collaboration Programme (TCP). IEA wind TCP, 2017 annual report
  רשומה מספר 4523
תקנים חדשים
 1. American petroleum institute (API). API Recommended Practice 570 : Piping Inspection Code: In-service Inspection, rating, repair, and alteration of piping systems.
  רשומה מספר 4511
 2. American Petroleum Institute (API). API Recommended Practice 571 : Damage mechanisms affecting fixed equipment in the refining industry.
  רשומה מספר 4512
 3.  American Petroleum Institute (API). API Recommended Practice 574 : Inspection practices for piping system components.
  רשומה מספר 4513
 4.  American Petroleum Institute (API). API Recommended Practice 577 : Welding processes, inspection, and metallurgy.
  רשומה מספר 4514
 5.  American Petroleum Institute (API). API Recommended Practice 578: Material verification program for new and existing alloy piping systems.
  רשומה מספר 4515
 6. The American Society of Mechanical Engineers (ASME). ASME Boiler and pressure vessel code : section V, nondestructive examination, articles 1,2,6,7,9,10, and 23 (SE-797 only).
  רשומה מספר 4516
 7. The American Society of Mechanical Engineers (ASME). ASME Boiler and pressure vessel code: section IX, Welding, Brazing, and Fusing Qualifications (Welding section only.
  רשומה מספר 4517
 8. American Society of Mechanical Engineers (ASME). ASME B16.5, Pipe flanges and flanged fittings : NPS 1/2 through NPS 24 metric / inch standard.
  רשומה מספר 4519
 9. The American Society of Mechanical Engineers (ASME). ASME B31.3-2016, Process piping : ASME code for pressure piping, B31.
  רשומה מספר 4520
 10. NORSOK. NORSOK Standard S-003:2017, Environmental care.
  רשומה מספר 4521
 11. מכון התקנים הישראלי. תקן ישראלי ת"י 62368 חלק 1 : ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות.
  רשומה מספר 4526מאמר חדש
 1. Haddenhorst, Hans-Gunter, Zundel, Friedrich and Lothar Rainer Oellrich. Speicherung von LNG in Salzkavernen.
  אגירת גז טבעי מנוזל בתוך salt caverns.
  רשומה מספר 100036
מפות חדשות
 1. Petroleum Economist and eni. Oil and Gas Map of the Eastern Mediterranean.
  רשומה מספר 4779
 2. Petroleum Economist and Chevron. World gas map : 2019 edition.
  רשומה מספר 4780
 3. Petroleum Economist and Alaska LNG. Northern Asia-Pacific LNG map : 1st edition
  רשומה מספר 4781

יולי-אוקטובר 2019
ספרים חדשים בספריה
 1. אלון, עופר. קירור ומיזוג אוויר : המדריך המלא להתייעלות, שימור וחיסכון באנרגיה.
  רשומה מספר 4841
 2. Cook, Helen. The law of nuclear energy.
  רשומה מספר 4842
 3. Clark, Robert M; Hakim, Simon. Securing water and wastewater systems : global experiences.
  רשומה מספר 4844
 4. Connor, C.B; Chapman, N.A; Connor, L.J. Volcanic and tectonic hazard assessment for nuclear facilities.
  רשומה מספר 4845
דו"חות חדשים
 1. REN21. Renewables 2019: global status report.
  רשומה מספר 4800
 2. דואק, יעקב וברוך רינקביץ. החלת בירקוד DNA של אורגניזמים מים עמוק לבחינת הסיכונים הסביבתיים של מתקני תשתית ואנרגיה.
  רשומה מספר 4843
 3. אלתרמן, רחל ונעמה טשנר. אנרגיה מתחדשת מקורקעת: החסמים של רגולציה קרקעית ותכנונית בישראל במבט השוואתי.
  רשומה מספר 4846
 4. אילן, מיכה, אידן, טל וסיגל שפר. השפעות הסביבה ופעילות האדם על הרכב ודינמיקת החברה בגני הספוגים באתרים מזופוטיים עמוקים בים התיכון הישראלי : דוח לסיכום המחקר.
  רשומה מספר 4847
 5. Banet, Gabi, Cahan, Rivka, and Sima Yaron. The isolation, identification and assessment of crude oil decomposition capabilities, under various abiotic conditions, of soil bacteria from the 1975 and 2014 Evrona oil spills.
  רשומה מספר 4848
 6. לברון, יואש, דולב, שחר, וינשטוק, דן, סגל, נועה, פחימה, אביעד ופבל קולבקוב. בחינת פוטנציאל החדירה המרבי של מקורות מתחדשים לרשת החשמל בישראל : דוח מסכם.
  רשומה מספר 4849
 7. גבאי, חנן, סגל, עוזי וצחי שוחט. ממיר אשפה ביתית לאנרגיה חשמלית.
  רשומה מספר 4850
 8. Ataev, Galina and Rami Hofstetter. The use of P- and S- wave displacement spectra for identification of small underground nuclear explosions.
  רשומה מספר 4851
 9. נבון, כפיר; בר, אמיר; גולובשקו, מיכאל; וסילייב, אלכסי; סטרוצקי, עופר; צוקרמן, רועי; רותם, גיא. מערכת תדלוק ניידת לגז-טבעי-דחוס.
  רשומה מספר 4852
 10. מוחסן, אוסאמה; טאפש, אחמד; סובחי, בשיר. ייצור ביודיזל לתחבורה משמנים ממוחזרים וממקור של מלכודות שומן ע"י שימוש בתהליך אנזימטי חדשני : דוח סופי לסיכום של המחקר.
  רשומה מספר 4853
 11. Inbar, Nimrod. Development of physical model for earthquakes effect of groundwater physiochemical properties : final report.
  רשומה מספר 4854
 12. בן אברהם, צבי; טן ברינק, אורי; לוי, אלדד. הדמייה סייסמית של ים המלח להערכת סיכונים ובדיקת התכנות משאבי גז ונפט : דוח לסיכום שנה א' של המחקר.
  רשומה מספר 4855
 13. Banet, Gabi; Dubinski, Zvi; Iluz, David. Development of biotechnological processes for enhanced productivity of microalgae as a source for biofuels : final report for the period January 2016 - December 2018.
  רשומה מספר 4856
 14. Sharon, Matty; Kurzon, Ittai; Rosensaft, Marcelo; Sagy, Amir. Quaternary faults and main seismic sources in Israel and adjacent areas.
  רשומה מספר 4857
 15. Kedem, Nadav; Avigad, Dov; Calvo, Rani; Harlavan, Yehudit. Provenance of the Miocene siliciclastic sequence in southern Israel: isotope geochemistry of the Hazeva formation.
  רשומה מספר 4858
 16. קורזון, איתי; סלומון, עמרי. מאפיינים ושינויים מרחביים של שחרור המאמצים המיידי בעת רעידות אדמה בישראל: אוטומציה של מומנט סיסמי, מגניטודה-מומנט ושחרור מאמצים בהעתק ים המלח - הצבר הסיסמי בכנרת באוקטובר 2013 כמקרה בוחן.
  רשומה מספר 4859
 17. שער, רון. הפעילות הוולקנית ברמת הגולן: בחינה מחודשת מתוך מחקר משולב פליאומגנטי-גיאוכרונולוגי.
  רשומה מספר 4860
 18. Cahen, David; Hodes, Gary. High-efficiency and stable tin-based perovskite solar cells :  דוח סופי
  רשומה מספר 4861
 19. גולברג, אלכסנדר; קריבוס, אברהם; גוטמן, ליאור. תהליכי פירוק של ביומסה ליצירת דלקים ביולוגים בתסיסה.
  רשומה מספר 4862
 20. זיו, אסא. מדגים הזנת מימן מפורמט לתא דלק : דוח סיכום פרוייקט.
  רשומה מספר 4863
 21. גלבשטיין, יניב. פיתוח מערכת התמרת אנרגיה תרמית לחשמלית תוך שימוש בגנרטור תרמואלקטרי : דוח לסיכום המחקר.
  רשומה מספר 4864
 
 

 
האתר פותח בטכנולוגיית BuildaGate ע"י חברת IP-DOTתפריט ניווט מקלדת
F8 פתיחה/סגירה
LayerAlt
תפריט ניווט מקלדת
F8 פתיחה/סגירה
,במקלדת במספרים מימין
+ יש להקליד את המספר ואחריו
( לחוץ num lock יש לוודא )
10 עמוד הבית
11 חיפוש בקטלוג
13 שעות פתיחה
14 המנוי שלי
15 כרטיס משתמש
16 חיפושים קודמים
17 סל מועדפים
18 שאל את הצוות
19 שליחת טופס צור קשר
97 פתיחת הסבר
98 סגירת חלונית הסבר
99 רענן