תיקיית בסיס כיצד לחפש בקטלוג

כיצד לחפש בקטלוג

חיפוש פשוט

1. בוחרים בסוג החומר המבוקש. למשל, ספר, דו"ח או תקן. ניתן גם לערוך חיפוש בבת-אחת על כל  סוגי החומר. [1]
2. בוחרים בתפריט 'אפשרויות חיפוש' שדה לחיפוש. למשל, שם כותר, מחבר, או מילות מפתח. ניתן לערוך חיפוש כללי של מילה או ביטוי, בטקסט המלא של רשומות הפריטים.
3. במשבצת הצהובה מקלידים מילה, מספר, או צרוף מילים. במידה ובחרתם בשדות: שם כותר, שם מחבר, סדרה, מו"ל, מס' מיון (מספר מיון ראשי),  מס' מיון משני, מילות מפתח – לאחר הקלדת שלושה תווים או יותר, תפתח רשימת כותרים/מחברים/סדרות/מו"לים/מילות מפתח וכיוב' בהתאם לשדה שבחרתם, אשר כוללים שלושה תווים אלה. למשל, אם בחרתם בשדה 'מילות מפתח' וכתבתם את האותיות
SOL, תפתח רשימה שתכלול את מילות המפתח: SOLAR, SOLAR ENERGY, SOLAR CELL ARRAYS, SOLAR CELLS, SOLAR CHEMICAL HEAT PIPES,  וכן הלאה. עליכם ללחוץ על הביטוי המבוקש ולאחר מכן על כפתור 'חיפוש'.
תתקבל רשימת תוצאות חיפוש ובה כל הפריטים העונים להגדרת החיפוש שכתבתם. לחיצה על כותר פריט בטבלה, או על אייקון '
N' בעמודת 'פרטי הפריט', מובילה לרשומה של אותו פריט. לחיצה על שם מחבר בטבלת תוצאות החיפוש, יוצרת חיפוש חדש כשהחיפוש הוא על פריטים שחיבר אותו מחבר. לחיצה על שם סדרה בטבלת תוצאות החיפוש (במידה והפריט הינו חלק מסדרה, שם הסדרה כתוב בצבע תכלת אחרי הכותר), פותחת חלונית ובה רשומים שמות הספרים הנוספים מאותה סדרה שישנם בקטלוג.
ניתן לנקות את חלון החיפוש על ידי לחיצה על הקישור 'נקה חלון חיפוש' ולהקליד מילה או צירוף מילים אחר. ניתן ללחוץ על 'הצג רשימה מחדש' ותפתח שוב רשימת הביטויים הכוללים את מילת החיפוש/התווים שכתבתם.
כמו כן, במקום להקליד מילות מפתח במשבצת הצהובה, ניתן לבחור בשדה 'מילות מפתח' כשדה החיפוש, וללחוץ על איקון
Tz שנמצא משמאל למשבצת הצהובה. כותבים מילת מפתח או מילה, או חלק של מילה, במשבצת הלבנה הגדולה, ונפתחת רשימת גלילה של מילות מפתח וביטויים שמהווים מילת מפתח, אשר כוללים את המילה שהוקלדה. לצד כל אחד מהם כתוב מספר הרשומות בהן מופיעה מילת מפתח זו. בוחרים במילת המפתח הרצויה. מסמנים 'v' במשבצת הקטנה מימין ולוחצים על 'העבר מונח ראשי למנוע חיפוש'. מילת המפתח הועתקה לחלונית הצהובה של החיפוש הפשוט. לוחצים על כפתור 'חיפוש' (הכפתור הכתום), והחיפוש מתבצע.   מנגנון זה קיים גם בחיפוש המתקדם.

חיפוש מתקדם

ניתן לבחור באפשרות של 'חיפוש מתקדם' על ידי לחיצה על הכפתור בו כתובות מילים אלה בפינה הימנית העליונה של תיבת החיפוש הפשוט.
בחיפוש מתקדם אפשר להוסיף תנאים נוספים לחיפוש. כל תנאי הוא שורה בה מגדירים את הקריטריון לחיפוש, כפי שכותבים ב'חיפוש פשוט'. בין הקריטריונים או התנאים לחיפוש, אפשר להגדיר יחסים. אם רוצים שיתמלאו גם התנאי הראשון שכותבים וגם התנאי השני, בוחרים באופרטור 'and', הכתוב בצד ימין של שורת החיפוש השניה. אם רוצים שבתוצאות החיפוש יתקבלו פריטים המקיימים או את התנאי הראשון ו/או את התנאי השני, בוחרים באופרטור 'or'.
כך למשל, אם רוצים לקבל את רשימת כל הפריטים שקבלו את מילת המפתח 'WIND' או את מילת המפתח 'WIND ENERGY' או את מילת המפתח 'WIND POWER', נכתוב:
סוג החומר: כל סוגי החומר. אפשרויות חיפוש: מילות מפתח. מילה:
WIND
    OR        אפשרויות חיפוש: מילות מפתח. מילה: WIND ENERGY
   OR         אפשרויות חיפוש: מילות מפתח. מילה:  WIND POWER
בטבלה שמתחת לתיבת כתיבת הגדרת החיפוש, רואים שהתקבלו 73 ספרים,  149 דו"חות, 2 מאמרים, 1 תקליטור, 1 כתב עת – כותרים, 2 כתבי עת – גליונות.
הפריטים מסוג החומר הראשון (ספרים) מפורטים בטבלה. הקישורים שמתחתיה מובילים לטבלאות תוצאות החיפוש בסוגי חומר אחרים (דוחות, מאמרים, תקליטורים, כתב עת – כותרים, כתב-עת – גליונות). בטבלה, הקלקה על כותר של פריט או על האות N משמאל, תביא לרשומת הפריט אשר נותנת מידע אודותיו.

ניתן לצמצם את החיפוש ולהוסיף תנאים נוספים הרשומים מתחת לטבלת תנאי החיפוש שתוארה לעיל. ניתן לבחור נושא או נושאים על ידי סימון 'v' ליד הנושא המבוקש. סימון זה יביא לקבלת הפריטים שקיבלו כסיווג נושאי כללי נושא זה. למשל, בחירה בנושא Energy planning and policy, יביא את הפריטים שעוסקים בעיקר או במידה רבה בנושא 'תכנון ומדיניות אנרגיה'.
חשוב לשים לב שפריטים בקטלוג קבלו סיווג נושאי כללי רק החל מפריטים שקוטלגו בדצמבר 2016, עם התחלת הקיטלוג בתוכנה זו. בעתיד יקבלו כל הפריטים בקטלוג סיווגים נושאיים.

באותו אופן ניתן לבחור מדור. מדור הוא המדור, מדף הספריה בו עומד הפריט. חיפוש מדור מסוים יביא את רשימת הפריטים העומדים באותו מדף. עבור פריטים בקטלוג, צוין המדור בפריטים שקוטלגו החל מדצמבר 2016.

בחירה בשפה תביא פריטים שנכתבו באותה שפה. הצירוף 'עברית/אנגלית' מתייחס לפריטים שכתובים בעברית ובאנגלית.
[2]

בחירה בשנת הוצאה לאור (לועזית) או שנת הוצאה לאור (עברית), תביא פריטים שהתפרסמו באותה שנה או ברצף השנים שתגדירו. למשל, כתיבה: 'שנת הוצאה לאור (לועזית) משנה: 2012' תביא פריטים שנכתבו משנת 2012 ואילך. לעומת זאת כתיבה: 'שנת הוצאה לאור (לועזית) עד שנה: 2012', תביא פריטים שנכתבו עד שנת 2012 כולל שנת 2012. כתיבה: 'משנה: 2011, עד שנה: 2012' תביא פריטים שהתפרסמו בשנים 2011 או 2012. כתיבה: 'משנה: 2010, עד שנה: 2010', תביא פריטים שהתפרסמו בשנת 2010.

 
רשומות הפריטים
 
המידע על כל פריט בספריה מוצג במספר לשוניות.
הלשונית הראשונה: 'פרטי הספר' כוללת: כותר, מחבר ראשי, מחברים נוספים, מספר פריט, מספר מיון ראשי, שפת הפריט, מילות מפתח ומידע על הסדרה/ות של הפריט. לעיתים מוצגים בלשונית טקסטים על רקע צבעוני אשר מציינים האם הפריט חדש, מומלץ, מודפס, אלקטרוני או מונגש.
עבור דו"חות המשרד, במידה וקיים עותק אלקטרוני של דו"ח, וניתן להעלותו לאתר מבחינת זכויות יוצרים וכללי הנגישות לבעלי מוגבלויות, ישנה בתחתית הלשונית טבלה ובה קישור לדו"ח המלא.

לשונית 'עותקים' כוללת את המידע של: מספר העותק, המדור בספריה בו הוא נמצא, האם העותק מושאל או פנוי להשאלה, ומספר ימי ההשאלה המוקצים לו.

 
 
לשונית 'מידע נוסף' כוללת מידע ביבליוגרפי נוסף: מהדורה, מו"ל, מקום הוצאה, מספר עמודים, שנת פרסום ועוד.

לשונית 'תקציר' כוללת תקציר באנגלית ו/או תקציר בעברית של דו"חות המו"פ של המשרד מהשנים האחרונות.

לשונית 'marc' כוללת דרך הצגה נוספת של המידע הביבליוגרפי של הפריט – הצגה בפורמט לספרנים המקובל בספריות באוניברסיטאות ובמכללות בארץ ובעולם. ההצגה בפורמט זה בעצם חוזרת על המידע הכתוב בלשוניות השונות, מרחיבה אותו ומהווה פורמט הצגת נתונים אחיד בעולם הספרני.

 
ניתן לערוך חיפוש בתקציר או בלשונית של רשומה על ידי הקשת ctrl+f במסך הלשונית.
אפשר להגדיל ולהקטין את גופן הטקסט ברשומות על ידי לחיצה על מקש
ctrl וגלגול הגלגלת בעכבר בו זמנית.

 
הזמנת כותר להשאלה
 
על מנת להזמין פריטים להשאלה, יש ללחוץ על הקישור 'הזמנת כותר' הנמצא בטבלת הצגת תוצאות החיפוש בקצה השמאלי של שורת הפריט שמבקשים להזמין. המנוי צריך להיות מחובר למערכת כמנוי מזוהה שהתחבר למערכת עם שם משתמש וסיסמא.
 
חיפושים קודמים
 
החיפושים האחרונים בקטלוג נשמרים וניתן לחזור על חיפוש.

סל מועדפים – שמירת תוצאות החיפוש
 
לאחר החיפוש בקטלוג, ניתן לשמור את תוצאות החיפוש ב'סל'. התוצאות יישמרו לאורך זמן, אלא אם המשתמש ימחק אותן מהסל. על מנת להפעיל פונקציה זו, המשתמש צריך להיות מחובר למערכת כמנוי מזוהה שהתחבר עם שם משתמש וסיסמא. שמירת תוצאות נעשית באופן הבא:
א. לחיצה על 'סימון הכל'  - כל הפריטים בדף תוצאות החיפוש יסומנו. לוחצים על 'הוסף לסל'.
ב. מסמנים כל פריט בנפרד. לוחצים על 'הוסף לסל'.
אם בתוצאות החיפוש יש רשימה של יותר מדף אחד, יש לסמן כל דף בנפרד.

הדפסת תוצאות החיפוש / שליחה לדוא"ל האישי

ב'סל' – הפריטים השמורים בו מוצגים על פי סוג חומר. יש לבחור את הפריטים אותם מבקשים להדפיס או לשלוח לדוא"ל האישי, וללחוץ על הקישור למעלה: 'הדפס' או 'שלח לדוא"ל'.
 
ספר חדש/מומלץ/מודפס/אלקטרוני/מונגש

ניתן לחפש את הפריטים החדשים בקטלוג, פריטים מומלצים, פריטים מודפסים, פריטים אלקטרוניים ופריטים מונגשים.
במסך החיפוש הפשוט, בשורה התחתונה מימין, בתיבה הריקה, לחצו על החץ הנגלל ובחרו בקטגוריה הרצויה. (חדש/מומלץ וכו'). לחצו על כפתור 'חיפוש'. תתקבל רשימת הפריטים בקטגוריה המבוקשת. יש לציין שרק פריטים שקוטלגו החל מדצמבר 2016 לערך, קבלו את הסיווגים הנ"ל, ולכן כאשר עורכים חיפוש של פריטים בקטגוריות אלה, התוצאות יכללו רק פריטים החל ממועד זה. כמו כן קטגוריות אלה הוגדרו כך שיופיעו רק משך תקופה מסויימת. 4 חודשים למשל. באופן זה פריטים שקוטלגו בארבעת החודשים האחרונים יופיעו עם הכתובית 'חדש'. אבל פריטים שקוטלגו לפני כן, כתובית זו כבר לא תופיע ברשומה שלהם.
                                                                                   
                                                                                                                    בהצלחה.
 

 
 

[1] נכון להיום לא כל הספרות הקיימת בספריה מקוטלגת. לכן, יתכן מצב בו תבחרו בסוג חומר מסוים כמו 'כתב-עת גליונות', ובתוצאת החיפוש לא יתקבלו פריטים, או שתתקבל רשימה חלקית של הפריטים מאותו סוג חומר. במקרה כזה, פנו אל צוות הספריה ואנו נעדכן אתכם בספרות הקיימת בספריה.
[2]כרגע לא לכל הפריטים שבקטלוג כתובה השפה בה נכתבו. לכן לקבלת תוצאות מלאות ככל האפשר מומלץ לבצע חיפוש ללא הגדרת השפה. ניתן כמובן לערוך חיפוש עם הגדרת השפה, אבל מומלץ במקביל לערוך חיפוש ללא הגדרתה.
 
 
האתר פותח בטכנולוגיית BuildaGate ע"י חברת IP-DOTתפריט ניווט מקלדת
F8 פתיחה/סגירה
LayerAlt
תפריט ניווט מקלדת
F8 פתיחה/סגירה
,במקלדת במספרים מימין
+ יש להקליד את המספר ואחריו
( לחוץ num lock יש לוודא )
10 עמוד הבית
11 חיפוש בקטלוג
13 שעות פתיחה
14 המנוי שלי
15 כרטיס משתמש
16 חיפושים קודמים
17 סל מועדפים
18 שאל את הצוות
19 שליחת טופס צור קשר
97 פתיחת הסבר
98 סגירת חלונית הסבר
99 רענן